3 Strategien er bygget opp rundt 3 pilarer  Innovasjon med fokus på bærekraft Miljøsertifisering Substitusjon av råvarer Våre samarbeidspartnere God hygiene og trygg mat for våre samarbeidspartnere Sikker håndtering av våre produkter Ergonomiske produkter/metoder som fremmer god helse Våre medarbeidere Nærvær til våre medarbeidere Samfunnet generelt Bistand til frivillige organisasjoner Ansvarlig kjemileverandør God etisk handel Miljøeffektiv produksjon Grønt fotavtrykk Friske mennesker Ansvarlig verdikjede