15 Lilleborg jobber kontinuerlig for at våre produkter skal være sikre i bruk. Vi vet at når produktene brukes riktig er de ikke farlige. Det er derfor viktig å sette fokus på god informasjon til våre samarbeidspartnere om hvordan produktene og løsningene våre skal brukes på rett måte. Lilleborg går langt utover det lovverket sier for å sørge for at informasjonen om våre produkter når ut til våre samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor en gjennomsiktighet rundt hvor mange HMS-avvik* vi har hos våre samarbeidspartnere og har en målsetning om null. Lilleborg har flere tiltak for å nå dette målet: ›  Grundig fagopplæring internt av nyansatte selgere og teknikere, for å sikre riktig kundeveiledning, installasjon og service. ›  Sikkerhetsdatablader og brukerinformasjoner finnes lett tilgjengelig på www.lilleborg.no. ›  Kontinuerlig oppdaterte metodekort, renholdsplaner og etiketter for å sikre best mulig valg av metode og produkt til oppgaven. ›  Fargekoding av produkters innhold, etiketter og emballasje. ›  Unike koblinger mellom produkt og dosering med alfanumerisk koding og stigerørsetiketter som vanskeliggjør feilkobling. ›  Velfungerende system for risikovurdering og behandling av HMS-avvik. ›  Last ned vår plansje om «Sikker bruk av våre produkter» på www.lilleborg.no. Sikker håndtering av våre produkter *HMS-avvik er uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Eksterne HMS-avvik (2013–2017) 2013 2014 2015 2016 2017 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Friske mennesker