2 Lilleborg ble etablert i 1833, og i mer enn 180 år har vi vært med på å definere rengjøringsmarkedet i Norge. Som en betydelig leverandør i bransjen, har vi et stort ansvar for å sette bærekraft på dagsorden. Det tar vi på alvor. Vi har utviklet en bærekraftstrategi som skal tydeliggjøre våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss. Strategien er bygget opp rundt 3 pilarer; grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler om produkter med lavest mulig miljøbelastning, velferden for Vår bærekraftstrategi menneskene som er i kontakt med produktene samt produktenes verdikjede. Dette er en helhet vi tar ansvar for. Vi håper vår bærekraftstrategi vil inspirere og hjelpe deg som kunde til å leve ut din bærekraftsstratgi som igjen er viktig for dine kunder. Margit Anette Bleg Hegna, R&D Director, Lilleborg