12 Riktig renhold og god hygiene er en viktig forutsetning for å være frisk. Dette er viktig for Lilleborg. Vi har derfor valgt å sette fokus på friske mennesker gjennom: › Våre samarbeidspartnere › Våre medarbeidere › Samfunnet generelt