18 Nærværet til våre medarbeidere Våre medarbeidere skal ha en nærhet til arbeidsplassen sin. Dette skal gjenspeiles gjennom et høyt engasjement og et lavt sykefravær, og vil gi utslag i bedre produkter og mer tilfredse kunder. Den siste målingen foretatt i 2018 viser at ansatte i Lilleborg er i snitt 13 prosentpoeng mer engasjerte enn normen i Norge. Lilleborg jobber hardt for å holde på dette engasjementet: ›  Vi har et godt miljø, tydelige mål og en åpenhet i organisasjonen . ›  Vi investerer mye i faglig utvikling av våre ansatte gjennom å tilby kurs og kompetanseheving. ›  Vi legger til rette for videre karriereutvikling gjennom Orklas omfattende kursportefølje. ›  Vi gir muligheten til å jobbe med noen av de sterkeste merkevarene i Norge.  Det solide fundamentet, som er bygget over de siste 180 årene, er noe våre medarbeidere er stolte av å være en del av. Høyt engasjement 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2018 * Måles gjennom ekstern medarbeiderundersøkelse hvert 3. år, som også sammenlignes med normen i Norge. I 2018 var målingen gjennomført av CEB global. Lilleborg Snitt i Norge