28 Miljøeffektiv produksjon Vi arbeider kontinuerlig med miljøeffektiviseringstiltak på vår fabrikk. Avfall ›  Øke kildesortering ›  Redusere restavfall Vann – en visjon om nullutslipp ›  Redusere vannforbruk i prosessanlegget ›  Øke gjenbruk av vaskevann Energi ›  Gjenvinning av varme fra prosessanlegget ›  Kontinuerlig energioptimalisering ISO 14001 Miljøstyring ›  Gjenvinning av varme fra prosessanlegget ›  Bidrar til å redusere belastning på miljøet og legge til rette for en bærekraftig vekst