b'18Nrvret til vre medarbeidereVre medarbeidere skal ha en nrhet til arbeidsplassen sin.Dette skal gjenspeiles gjennom et hyt engasjement og etlavt sykefravr, og vil gi utslag i bedre produkter og mertilfredse kunder. Hyt engasjement Snitt i Norge Lilleborg20180%10%20%30%40%50%60%70%80%90%* Mles gjennom ekstern medarbeiderunderskelse hvert 3. r, som ogs sammenlignes med normen i Norge. I 2018 var mlingen gjennomfrt av CEB global. Den siste mlingen foretatt i 2018 viser at ansatte i Lilleborg er i snitt13 prosentpoeng mer engasjerte enn normen i Norge.Lilleborg jobber hardt forholde p dette engasjementet:Vi har et godt milj, tydelige ml og en penhet i organisasjonen . Vi investerer mye i faglig utvikling av vre ansatte gjennomtilby kurs og kompetanseheving. Vi legger til rette for videre karriereutvikling gjennom Orklas omfattende kursporteflje. Vi gir muligheten tiljobbe med noen av de sterkeste merkevarene i Norge. Det solide fundamentet, som er bygget over de siste 180 rene, er noe vre medarbeidereer stolte avvre en del av.'