b'2Vr brekraftstrategiLilleborg ble etablert i 1833, og i mer menneskene som er i kontakt med produktene enn 180 r har vi vrt med pdefineresamt produktenes verdikjede. Dette er enrengjringsmarkedet i Norge. Som en helhet vi tar ansvar for.betydelig leverandr i bransjen, har vi Vi hper vr brekraftstrategi vil inspirere et stort ansvar forsette brekraft pog hjelpe deg som kunde tilleve ut din dagsorden. Det tar vi p alvor.brekraftsstratgi som igjen er viktig forVi har utviklet en brekraftstrategi som skaldine kunder. tydeliggjre vre mlsetninger og ansvaret vi ptar oss. Strategien er bygget opp rundt 3 pilarer; grnt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgtfordi brekraft handler om produkter medMargit Anette Bleg Hegna, lavest mulig miljbelastning, velferden forR&D Director, Lilleborg'