b'10Substitusjon av rvarerI Lilleborg er arbeidet med substitusjon en naturlig del avalle utviklings- og innovasjonsprosjekter. Vi arbeider etteret fre-var-prinsipp i valg av rvarer, og jobber tett med ulike faginstanser og myndigheter nr det dukker opp nye problemstillinger. Vi videreutvikler vre produkter for oppn optimal miljtilpasning samtidig som krav tilkvalitet og effektivitet ivaretas.'