b'20Brekraftslfte:Lilleborg skal opptre som ansvarlig leverandr vedutvikle brekraftige produkter og systemer i trd med god etisk handel og miljeffektiv produksjon.'