b'17Maskinelt renhold gir best renholdsresultat, er mereffektivt og ergonomiskenn manuelle metoder.Rengjring med maskinfremmer god helse ved begrense belastning p renholder hver arbeidsdag. Friske mennesker'