b'8MiljsertifiseringVi oppnr brekraftig verdiskapning sammen med vre kunder vedtilby miljtilpassede produkter og lsninger. Bruk av vre produkter har bidratt til at flere kunder har klartleve ut sinvisjon om miljsertifisering som igjen er viktig for deres kunder. 30 %Ca. Vi har allerede en stor andel miljmerkede produkter i vrt sortiment, men ser ogs behovet forvidereutvikle dette. Vi hargod dialog med Miljmerking Norge oghar mottatt flere priser fra dem for vrt arbeid med svanemerking.Lilleborg har hyest antall svanemerkede produkter innenfor kategorien "rengjrings-midler for profesjonelle brukere" sammenliknet Konkurrenter i segmentet med vre konkurrenter.'