b'9Grnt fotavtrykkLilleborg har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Miljmerking Norge gjennom en rrekke, og har utviklet en rekke produkter for bl.a. rengjring- vaskeri- og hotellbransjensom oppfyller Svanemerkets strenge milj- og effektivitetskrav. Arne Godal, Miljrdgiver, Miljmerket Norge'