b"KJTTERSTATNING NATURLI' PLSE NATURLI' NUGGETS NATURLI' BOLLERRELANSERINGER NATURLI' PULLED VEGO NATURLI' FARSER SMAKSTILSETTERE NATURLI' DRESSINGNYHETER B1FEBRUAR 2021 09"