b'SORTIMENTSENDRINGI starten av 2021 kommer storflaskene til Idun med nyIdun hengekanner saneres i februar 2021 men vi kan tilby og mer brukervennlig kork som gjr det enkeltpnesamme gode resept p storflaske og strre formaterog lukke flaskeneSAMME GODE SANERES RESEPT P FEBRUARPRAKTISK FLASKE 2021 MED PNE-LUKKESAMME KORK GODE RESEPT P STORFORMATPumpe til kanne EPD 1454149 PRODUKTER SOM SANERES595710Tomatketchup hengekanne 2,5kg 4451704Plsesennep original hengekanne 2,5kg 509299 Hamburgerdressing hengekanne 2,5 kgPRODUKTER SOM KAN BRUKES I STEDET FOR HENGEKANNEREPD-nr VarenavnVekt/krt Stk/krt Allergener StrekkodeFLASKE MED NY KORK2069540Idun Tomatketchup 905 g 5,43 kg 6 02069540206965Idun Plsesennep original 850 g 5,1 kg 6 Sennep 2069651826452 Idun Hamburgerdressing 795 g 4,77 kg 6 Egg, sennep 01826452KANNE/SPANN 748772 Idun Tomatketchup 5,5kg kanne 11 kg 2 7487724451563Idun Plsesennep original 5 kg kanne 10kg 2 Sennep 04451563693234 Idun Hamburgerdressing 5 kg spann 5 kg 1 Egg, sennep693234SENTOMAT1753615 Idun Tomatketchup sentomat 2,5 kg 15 kg 6017536151754092 Dispenser til sentomat ketchup 1017540921753607 Idun Sennep sentomat 2,5 kg 10 kg 4 Sennep017536071754100 Dispenser til sentomat sennep 101754100NYHETER B1FEBRUAR 2021 33'