b"NATURLI dressinglanseres ogs pglasskrukker i 180g.Her kommer smaken Bearnaise Mayo i tillegg til Aioli ogSriracha Mayo.NYHETER!EPD-nr VarenavnVekt/krt Stk/krt AllergenerStrekkode5695366 NATURLI Aioli 455 g 3,64 kg 8 stk Sennep056953665695374 NATURLI Sriracha Mayo 455 g 3,64 kg 8 stk056953745661319 NATURLI Aioli 180 g 1,1 kg 6 stk Sennep056613195661343 NATURLI Sriracha Mayo 180 g 1,1 kg 6 stk056613435661293 NATURLI' Bearnaise Mayo 180 g 1,1 kg 6 stk Sennep05661293NYHETER B1FEBRUAR 2021 19"