EDDIK RAPSOLJE FORMFETT OLJE, FETT OG EDDIK Allergener: Allergener: EPD-nr: EPD-nr: EPD-nr: EPD-nr: EPD-nr: EPD-nr: EPD-nr: EPD-nr: EPD-nr: Soya Soya Krt à 2,1 l, 12 stk Krt à 3,6 l, 12 stk Krt à 6 l, 12 stk Krt à 6 l, 12 stk Krt à 6 l, 12 stk Krt à 6 l, 10 stk Krt à 10 l, 1 stk Krt à 6 l, 10 stk Krt à 10 l, 1 stk Gimsøy Baker’n Formfett 175 ml Gimsøy Baker’n Formfett 300 ml Gimsøy Eddikessens Klar 500 ml Hvedings Eddikessens Brun 500 ml Hvedings Eddikessens Klar 500 ml Idun Eddik Brun 7% 0,6 l Idun Eddik Brun 7% Kanne 10 l Idun Eddik Klar 7% 0,6 l Idun Eddik Klar 7% Kanne 10 l EPD-nr: EPD-nr: Krt à 12 l, 6 kanner à 2 l Bag-in-box à 10 l TORO Supreme Rapsolje m/ smørsmak 2 l TORO Supreme Rapsolje m/smørsmak 10 l 0 1 9 1 5 5 9 4 0 1 9 1 5 6 1 0 9 3 8 1 8 3 0 1 1 9 3 6 2 2 0 1 2 5 3 9 8 8 5 6 7 2 6 3 0 1 2 5 3 9 9 6 0 1 9 1 5 5 8 6 5 5 2 0 3 4 5 7 9 4 4 1 0 2 6 3 6 9 2 6 80