b'Ferdigretter & GryteretterFerdig mltidletttilberede og servere46'