b'NORA RRTENora RrteNora RrteNora Rrte Jordbrsyltety 280 g Bringebrsyltety 280 g Tyttebrsyltety 280 gKrt3,36 kg, 12 beger Krt3,36 kg, 12 beger Krt3,36 kg, 12 begerEPD-nr:0 1 5 3 3 8 2 7 EPD-nr:01533835 EPD-nr:01644814HEISTAD LAVKALORI SYLTETYHeistad lavkaloriHeistad lavkaloriHeistad lavkaloriHeistad lavkalori Jordbrsyltety 22 g Bringebrsyltety 22 g Tyttebrsyltety 22 g Aprikossyltety 22 gKrt1,76 kg, 80 stk Krt1,76 kg, 80 stk Krt1,76 kg, 80 stk Krt1,76 kg, 80 stkAllergener: SulfittEPD-nr:04331542 EPD-nr:04331559 EPD-nr:04331625 EPD-nr:04331567FRU BENNETTSFru Bennetts Bitter Appelsinmarmelade 430 gKrt4,3 kg, 10 glassEPD-nr:0 5 1 8 4 1 1 417'