b'SYLTETYNORA NATURLIG LETTNora Naturlig LettNora Naturlig LettNora Naturlig LettNora Naturlig Lett Jordbrsyltety 535 g Bringebrsyltety 540 g Aprikossyltety 540 g Eplemos m/bit 535 gKrt5,35 kg, 10 glass Krt5,40 kg, 10 glass Krt5,40 kg, 10 glass Krt5,35 kg, 10 glassEPD-nr:02468924 EPD-nr:02468932 EPD-nr:02468957 EPD-nr:02469039Nora Naturlig LettNora Naturlig LettNora Naturlig LettNora Naturlig Lett Moste Jordbr 530 gBlbrsyltety 535 g Tyttebrsyltety 535 g Appelsinmarmelade 550 gKrt5,30 kg, 10 glass Krt5,40 kg, 10 glass Krt 5,35 kg, 10 glass Krt5,50 kg, 10 glassEPD-nr:02469062 EPD-nr:02469047 EPD-nr:02469054 EPD-nr:02468940Nora Naturlig Lett Jordbr-syltety Flaske 400 gkrt a 4,00 kg, 10 flaskerEPD-nr:0407425814'